HOME

LICHT EN WARMTE VERDRIJVEN MIST

Mist is een natuurlijk verschijnsel dat soms nuttig kan zijn maar vaak ook het zicht belemmert. In het verkeer op de weg leidt het nogal eens tot ongelukken. In relaties en samenwerkingsverbanden vertroebelt de mist het beeld. En gebrek aan zicht en inzicht is een bron van misverstanden en problemen. Wij helpen u die mist op te laten klaren.

WELKOM


MEDIATION


Wat als iedereen nu eens perfect communiceerde?  Een soort Esperanto in de communicatie. Het verkeint de kans op conflicten en draagt bij aan de oplossing. En oplossing in Esperanto is Solvajo.

Wie een geschil heeft, wil daar zo snel mogelijk van af. Liever werkbare verhoudingen dan juridische steekspelen. Procederen kost meestal veel tijd, energie en geld.  Er is een andere mogelijkheid: mediation.

Mediation is het gezamenlijk oplossen van een geschil, met de hulp van een neutrale, vakbekwame conflictbemiddelaar: de mediator. Vrijwel elk geschil heeft een oplossing die aanvaardbaar is voor de betrokken partijen. Maar vaak wordt de oplossing niet gezien, doordat partijen zo in het conflict verwikkeld zijn. Hulp van een mediator kan daarin verandering brengen. De mediator staat niet boven de partijen. Hij doet geen 'uitspraak van bovenaf'. Bij mediation bepalen de partijen zelf de oplossing. De mediator helpt hen om deze samen te bereiken. De bereidheid bij partijen tot het uitvoeren van een gezamenlijke oplossing ligt in de regel hoog. Het is immers hun oplossing. Ook wordt de relatie niet onnodig beschadigd.

 

Er zijn twee belangrijke uitgangspunten: vrijwilligheid en vertrouwelijkheid. Niemand kan worden gedwongen om aan een mediationproces mee te doen. De deelnemers verbinden zich vooraf tot geheimhouding. Deze principes liggen vast in het Mediation Reglement van het onafhankelijke  Instituut ITCO.


PARTICULIER


Solvajo mediators worden ingezet bij het verbeteren van relaties en het helpen oplossen van conflicten tussen groepen en individuen. Ook  persoonlijke coaching en echtscheidingsbemiddeling horen bij onze dienstverlening. Wij doen dit steeds vanuit de transformatieve benaderingswijze. Het conflict is vaak niet het hoofdpunt maar de wijze hoe het wordt ervaren en hoe ermee wordt omgegaan. Lees meer...

ZAKELIJK


Met mediation en coaching mag Solvajo bijdragen aan het oplossen en verbeteren van organisaties. Het kan gaan om het soepeler laten verlopen van de samenwerking tussen afdelingen , het oplossen van arbeidsconflicten, klankborden met de directie tot en met het doorvoeren van  reorganisaties. Het werkterrein is breed en daarom wordt er ook nauw samengewerkt met andere partijen. Lees meer...

Copyright Solvajo Mediators Herman Rijnveld © All Rights Reserved Foto's André Eijkenaar