Particulier

MEDIATION


De Solvajo mediators zijn opgeleid en getraind in het stimuleren van partijen om te denken in mogelijkheden. Hierbij gaan wij uit van de bij ieder mens aanwezige innerlijke kracht om tot goede oplossingen te komen. Solvajo mediators ondersteunen dit proces door middel van het op gang brengen van het denkproces door onder andere het stellen van de juiste vragen. Door deze aanpak zijn de Solvajo mediators sterk resultaatgericht. Zij proberen het mediationproces zo efficiënt mogelijk te laten verlopen in een zo kort mogelijk tijdsbestek. Dit met de nodige aandacht voor de menselijke processen en de daarbij behorende natuurlijke emoties. Veelal ligt de basis van de oplossing in het anders naar "feiten" kijken dan voorheen. Dit wordt mogelijk gemaakt door het vergroten van het eigen inzicht en in het denken in mogelijkheden van partijen.

Solvajo helpt niet mee een compromis te zoeken, zij gebruikt de transformatieve mediation om partijen te helpen begrijpen waaruit een conflict of een gevoel van onbehagen is ontstaan. Vanuit deze nieuwe inzichten zijn oplossingen te vinden die voor alle partijen werken. Een succesvolle mediation bij Solvajo is afgesloten met een oplossing waar alle partijen tevreden mee zijn.

DIENSTVERLENING


Particulieren:

Solvajo  kan u ondersteunen bij het verbeteren van menselijke relaties of bij het oplossen van conflicten in de privé sfeer voor individuen, echtparen  en families. Vanzelfsprekend wordt vooraf ingegaan op uw specifieke wensen en daar waar mogelijk wordt de mediation daarop aangepast.

Individuen

Het begeleiden van individuen met specifieke ondersteuningsbehoefte. Soms komen mensen bij ons omdat ze 'niet lekker in hun vel zitten', soms omdat ze willen werken aan hun onzekerheid. Ook komt het voor dat er iets speelt met onbereikbare mensen. Onbereikbaar doordat de ander absoluut niet wil praten of bijvoorbeeld omdat de ander is overleden.


Echtparen/partnerrelaties

Veel van de meer traditionele mediations hebben betrekking op relatievraagstukken tussen twee (ex-)partners. Op dit gebied kunnen wij u ondersteunen bij: relatieverdieping, conflictoplossing maar ook bij het opstellen van echtscheidingsconvenanten.


Relatieverdieping

Zonder dat direct sprake is van een conflict, onenigheid of ruzie kan het voorkomen dat partners hun relatie intenser willen maken. Ze weten wat ze aan elkaar hebben en alles gaat redelijk rustig en voorspelbaar. Toch is er een onbestemd gevoel dat een relatie meer inhoud zou kunnen hebben en dat de partners dichter bij elkaar willen staan. Wij kunnen u begeleiden bij het intensiveren van uw relatie.


Conflictoplossing

In bijna alle relaties komen zo nu en dan wat conflicten naar boven. Gelukkig wordt het grootste deel in goed overleg opgelost. Soms zijn er echter zaken die steeds maar terugkomen, het lijkt wel een structureel verschil van inzicht te zijn. Discussies over dit soort onderwerpen beginnen heel normaal maar escaleren geregeld naar felle ruzies, ondersteund door krachttermen die er ogenschijnlijk niet echt toe doen. Het kan in ieder geval stimulerend werken voor de andere partner om er een schepje bovenop te doen.


Toch hebt u het gevoel iets waardevols met elkaar te delen en u wenst dat niet te verliezen. De relatie is belangrijk voor u en u vindt dat de neerwaartse spiraal doorbroken moet worden. Dan is het tijd om te onderzoeken of er geen structurele oplossing is voor dit soort conflicten. Wij ondersteunen u om dit soort vicieuze cirkels te doorbreken.


Echtscheidingsconvenant

In Nederland gaat ruim 30% van de echtparen scheiden. De gemiddelde leeftijd ligt rond de veertig jaar. Veel zaken dienen dan te worden geregeld, zoals de eventuele alimentatie, huisvesting, omgangsregeling met de kinderen, pensioenvereffening en boedelverdeling. Wanneer u beiden ervoor kiest om dit in goed overleg te regelen en in een zo goed mogelijke harmonie uit elkaar te gaan, is het mogelijk een echtscheidingsconvenant op te stellen met ondersteuning van een mediator. Het doel is regelingen en afspraken te maken die voor u beiden acceptabel zijn.


Families

Binnen gezinnen of families komen ruzies en conflicten voor die soms worden doodgezwegen, waardoor ze kunnen leiden tot elkaar nauwelijks meer zien of spreken. De oorzaken liggen nog al eens in het verleden en de verschillende individuen vinden allemaal dat zij gelijk hebben. En dat is vaak ook zo. Teneinde dit soort patstellingen te doorbreken biedt Solvajo hulp.


EEN INDRUK


Deze website geeft een indruk van wat Solvajo doet. Vanzelfsprekend kan niet alles op de website worden gezet. Hebt u nog vragen of wilt u meer informatie? Neem gerust geheel vrijblijvend contact met ons op.


ENKELE REACTIES

  • "In een moeilijke, emotionele tijd zoals een scheiding is, heb ik ervaren hoe belangrijk en fijn het is om een mediator te hebben met een luisterend oor en veel geduld. Zijn betrokkenheid en het meedenken over hoe wij tot een acceptabel convenant konden komen heb ik erg gewaardeerd. Het resultaat is hierdoor helemaal naar wens!".


  • "Ik ben zo blij dat het geen vechtscheiding is geworden. We spreken elkaar weer gewoon en het gaat goed op de verjaardagen van de kinderen".Copyright Solvajo Mediators Herman Rijnveld © All Rights Reserved  Foto's: André Eijkenaar