Zakelijk

SOLVAJO ZAKELIJK


Solvajo wordt door het bedrijfsleven en non-profit organisaties ingehuurd voor het helpen oplossen van knelpunten. Dit kan betrekking hebben op een minder functionerende medewerker maar het kan ook gaan om afdelingen die beter kunnen samenwerken.Kenmerkend voor de aanpak van Solvajo is  op een efficiënte wijze partijen te stimuleren tot een voor beide bevredigende oplossing te komen. Daarbij wordt nogal eens ingegaan op de dieperliggende drijfveren van de mensen.     Zijn er verschillen tussen de feiten en de hoe de feiten worden  beleefd?  Op deze wijze meer inzicht geven heeft tot gevolg dat de feiten ook anders worden ervaren. Dit geeft ruimte om met elkaar in  gesprek te gaan en oplossingen te bedenken die eerst niet mogelijk leken en soms heel anders uitpakken dan oorspronkelijk was bedacht.

 

SOLVAJO NETWERK


Solvajo biedt een breed scala aan ondersteuningsmogelijkheden. Het is zo breed dat zij in haar netwerk de benodigde additionele expertise vindt die soms nodig is.

Bijvoorbeeld bij de inzet bij arbeidsconflicten wordt er alles aan gedaan om tot een goede oplossing te komen maar het is dan van belang dat een en ander ook juridisch goed wordt afgehandeld. Dan wordt  InterAct! mediators en juristen ingeschakeld.


Met name in het MKB is er bij DGA's de behoefte om te klankborden, ideeën te toetsen of tijdelijke  steun te krijgen bij het doorvoeren van noodzakelijke reorganisaties. Van uit TopCoach wordt deze dienstverlening aangeboden.


Afhankelijk  van uw behoefte vinden wij een passende dienstverlening waar u tevreden over bent.


EEN INDRUK


Deze website geeft een indruk van wat Solvajo doet. Vanzelfsprekend kan niet alles op de website worden gezet. Hebt u nog vragen of wilt u meer informatie? Neem gerust geheel vrijblijvend contact met ons op.


ENKELE REACTIES

  • "Een slopende periode waar hij met heel, heel veel geduld en tact tot een goed resultaat is gekomen".


  • "De cultuurverschillen tussen de multi-national en het familiebedrijf waren zeer groot. Toch is het gelukt 'on speaking terms' te blijven en is het resultaat voor betrokken partijen bevredigend".


  • "De wisseling van de wacht is niet zonder slag of stoot gegaan maar er is nu wel meer inzicht en wederzijds begrip".


  • "Zonder rancune is dit arbeidsconflict definitief en redelijk snel opgelost".

Copyright Solvajo Mediators Herman Rijnveld © All Rights Reserved  Foto's: André Eijkenaar